มาตรการ การเดินทางเข้าออกสกลนคร

ข่าวเมืองสกลนคร

มาตรการป้องกัน “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ( ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป )

image

แหล่งที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร