รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ข่าวเมืองสกลนคร

รายงานผู้ติดเชื้อ COVID -19 จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 ตุลาคม 2564

  • ติดเชื้อสะสม      7,587 ราย
  • พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่  9 ราย
  • รักษาหาย สะสม  7,411 ราย
  • เสียชีวิต สะสม          32 ราย

แหล่งที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร